Januari 2022

Krister

Gaslarm för kyl- och frysrum

Eftersom CO2 är en osynlig och luktfri gas är det svårt att upptäcka läckage och gaslarm rekommenderas för alla anläggningar där CO2 används som köldmedium. Det hygieniska gränsvärdet för koldioxid är 5 000 ppm för exponering under en arbetsdag men redan vid lägre koncentrationer påverkar det oss genom att vi blir trötta och det kan vara svårt att fokusera. Vid 10 000ppm rekommenderas endast 15 minuter exponering.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.