Krister

Gaslarm för kyl- och frysrum

Eftersom CO2

Evikon har tagit fram ett CO2-larm med mätområdet 0-10.000ppm. Utmaningen har varit att få en stabil sensor som fungerar bra även i frysrum där temperaturen är låg. Lösningen är en uppvärmd sensor som är stabil över hela temperaturspannet.

Standardinställningen för de två reläutgångarna är 2000 respektive 5000ppm men det går även att beställa med valfria larmnivåer.

Blixtljus och sirén kan kopplas direkt till gassensorn och då användas som ett fristående larm men det är även möjligt att ansluta larmet till centrala larmsystem.