SenseAnywhere

Molnbaserade trådlösa dataloggrar

SenseAnywhere erbjuder trådlösa givare med datalogger för temperatur, temperatur och luftfuktighet, rörelse och CO2. Mätvärdena sparas säkert i molntjänsten som även skickar larm vid överskridna larmgränser och är tillgänglig via inloggning från vilken dator, mobil eller surfplatta som helst. Se video längre ner på sidan för en presentation av hur systemet fungerar. De har dessutom 10 års batteritid.

Systemet används i bl.a. Norge (500 apotek och i laboratorier), i  apotek och tillverkning i Tyskland samt Belgien.

Så här fungerar det!

Dataloggern skickar mätdata via en accesspunkt genom din brandvägg till molnet. Värdena finns direkt tillgängliga för användare från mobil, surfplatta eller dator.


Enkelt att installera: Registrera - Anslut - Klart på under 10 min - Inga kablar och ingen mjukvara att installera

Enkelt att använda: Molnbaserat - För alla branscher - Tillgängligt från alla plattformar

Enkelt att underhålla: Ingen lokal backup - Inget underhåll - Batteriets livslängd 10 år


Det trådlösa systemet SenseAnywhere är optimalt för övervakning av temperatur, luftfuktighet och rörelse vid forskning & utveckling, tillverkning, lagring och transport av temperaturkänsliga varor som t.ex. livsmedel, läkemedel och laboratorieprover.


Applikationer:


Apotek

Apotek måste följa de strikta reglerna och föreskrifterna inom läkemedelsindustrin. Medicin och vacciner måste lagras under särskilda förhållanden för att förhindra att de förlorar sina egenskaper.

SenseAnywhere erbjuder en pålitlig och säker lösning för övervakning av förhållandena, automatiskt och kontinuerligt. Våra trådlösa dataloggrar registrerar tid och temperatur i dina lagringsutrymmen, kylar och frysar. Larmnivåer kan enkelt ställas in för att passa kraven på olika typer av läkemedel och ge omedelbar varning per e-post eller SMS. Tillförlitlig temperaturloggning garanteras så att du kan se till att dina läkemedel lagras korrekt.


Livsmedel

Säkerställ produktkvaliteten med trådlös temperaturövervakning

Automatiserad temperaturövervakning och temperaturkontroll hjälper till att säkerställa livsmedelssäkerhet under transport, bearbetning och lagring av livsmedel samt tillgodoser elektroniska krav på registrering. Varför är temperaturövervakning av livsmedelsmiljön så viktig? Stora temperaturvariationer i kyl- och frysrum sätter kunder i restauranger och livsmedelsbutiker i riskzonen för matförgiftning och innebär risk för stora kostnader för mat som måste kastas. Dessutom riskerar man sanktioner från hälsoskyddsmyndigheter för att inte tala om risk för dålig publicitet i media och sociala medier. SenseAnywheres trådlösa sensorer hjälper dig att förebygga dessa problem.

Hur fungerar det?
SenseAnywheres dataloggrar placeras med eller i närheten av maten som ska övervakas. Genom SenseAnywhere Portal kan du automatiskt och noggrant övervaka alla dina varor och lagringsutrymmen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Du kan ta emot varningar i realtid (per e-post eller SMS) när temperaturen går utanför ett angivet intervall. All data lagras i vår säkra Cloud med server-redundans och automatiserade systembackuper.

SenseAnywhere-dataloggarna kan användas i kylar och frysar (fryst och kyld mat), produktionsområden och restauranger, men också på bearbetning / matlagning, förvaring / distribution / kylkedja, detaljhandel / catering, stormarknader och många fler.Säkerställ kylkedjan

Transportlarm - Vad är det?
Med SenseAnywhere kan du generera transportlarm. Den här funktionen är tillgänglig för Pro och Enterprise-prenumerationer. Transportlarm är automatiska larm som visar om känsliga varor har transporterats under de rätta förhållandena eller inte.

Hur fungerar det?
För att generera transportlarm, behöver du en AiroSensor och SwitchHolder. I början av överföringen aktiverar du din SwitchHolder och du får ett mail. E-postmeddelandet informerar dig om att resan har startat, vilken parameter som övervakas och namnet på dataloggern. Vid slutet av transporten stänger du av SwitchHolder och du får ett nytt  e-postmeddelande. Detta meddelande innehåller en sammanfattning med transportens varaktighet, de programmerade temperaturbegränsningarna och om gränserna har överskridits eller inte ("Trip Finished Ok" eller "Trip Finished Not Ok"). Om något gick fel kan du omedelbart se vad som hände med temperaturen över tiden.

Fördelar

- Transportlarmet fungerar enkelt och helt automatiskt

- Transportlarm lagras i 10 år

- Andra dataloggar övervakas ständigt och kan inte aktiveras eller inaktiveras. Om företag skulle vilja övervaka endast under transport, använder de ofta en engångsdata loggare.

- SenseAnywhere dataloggar erbjuder dig en lösning för övervakning endast under transport och dataloggen kan användas efteråt. Detta är kostnadseffektiv.

- Det finns företag som bara vill få ett meddelande när gränserna har överskridits men andra företag vill alltid få bekräftelse att gränserna inte har överskridits. SenseAnywhere erbjuder möjlighet att även få ett meddelande om allt är ok under transporten.


Transport av laboratorieprover

Övervaka laboratorieprover under transport på ett mycket enkelt sätt!

Redan för många år sedan var det viktigt att mäta parametrarna för prover på laboratoriet. Sedan uppdateringen av ISO-standarden 15189 (som specificerar kvalitetsprocesskraven för de medicinska laboratorierna) har övervakning av transporter av prover blivit avgörande. Idag måste varje medicinskt laboratorium genomgå en ISO 15189 ackrediteringsprocess. Under transport måste biologiska prover hållas vid exakta temperaturnivåer: -20 ° för frysta prov, + 2 ° C till + 8 ° C för kylprov och + 15 ° C till + 25 ° C för prov i omgivningstemperatur. Den ansvariga personen måste kontrollera dessa temperaturer och försäkra sig om att de uppfyller kraven med en temperaturregistrering.

Bekräfta att dina prover överensstämmer med hjälp av AiroSensor och SwitchHolder
SenseAnywheres AiroSensor ger ett enkelt och bekvämt sätt att uppfylla denna nya standard eftersom den kan övervaka provets temperatur under transport. Med tillvalet SwitchHolder kan du aktivera eller inaktivera larmfunktionen med en enkel rörelse. Detta tillbehör är idealiskt för miljöer med kylsystem som inte används under vissa tider.

Hur ser processen "transport av prover" ut med en AiroSensor? Låt oss ge ett exempel på hur våra dataloggar lätt kan användas av läkare, transportörer och laboratorier:

- Läkaren tar blod från en patient och sätter provet i en kylbox, som redan är på önskad temperaturnivå. Kylboxen måste ligga inom ett specifikt temperaturområde och efter att ha aktiverat SwitchHolder kommer läkaren att få ett larm vid eventuell avvikelse. Han kan vara säker på att under transporten kommer temperaturen att mätas korrekt tack vare  AiroSensor och SwitchHolder. Samtidigt skickas en automatisk e-post med platsen till transportören, så att de vet att det är dags att hämta kylboxen.
- Kylboxen transporteras. Larmgärnserna är aktiva, så när mätvärden går utanför gränserna under transporten skickas ett larmmeddelande.
- Kylboxen med prover anländer till laboratoriet. Labbtekniker öppnar lådan och inaktiverar larmfunktionen. När du aktiverar eller inaktiverar SwitchHolder försöker dataloggen att hitta nätverket. När dataloggern ansluter till en AccessPoint vid laboratoriet visas meddelandet "trip end ok / trip end not ok" på skärmen. Om något gick fel kan man omedelbart se vad som hände med temperaturen över tiden.Hälsovård

Hur SenseAnywhere kan användas inom hälsovården

IoT gör det möjligt för enheter att samla och dela information med varandra och molnet så att data kan analyseras exakt och snabbt. Idag samlar trådlösa system in medicinska data som inte var tillgängliga tidigare och dessutom underlättar sensorerna arbetet för medicinsk personal. SenseAnywheres AssetSensor och StatusSensor är det slående exemplet på detta.

AssetSensor revolutionerar sättet att kontrollera tillgängligheten av sjukhussängar
SenseAnywhere har utvecklat AssetSensor som kan fästas på en sjukhussäng och mäta närvaro av patienter i sängen. Om sjukhussängar inte rör sig, är de lediga. Detta gör det möjligt för medicinsk personal att se väldigt snabbt om de fortfarande har sängar tillgängliga för patienter. Sensorerna används också för att se om infusionspumpar är upptagna eller inte. Minskad arbetskraft och ökad produktivitet är tydliga fördelar, eller med andra ord: tid och pengar.

Att hålla koll på lagernivån på lager har alltid varit en utmanande uppgift
Nästan varje organisation som ger vård har rum där varor lagras och personalen tar produkter från dem när de behöver det. Att hålla koll på lagernivåerna på dessa lager och beställningspunkter har alltid varit en utmanande uppgift. Vanliga problem är att det tar slut i lager eller överlager och betydande kostnader för pappersarbete och felkorrigering. Den rätta inventeringslösningen kan dock ha motsatt effekt, påskynda processer och minimera förlust. Det är lättare än du tror att lösa dina inventeringsproblem för en mer bekväm och effektiv process.

StatusSensor är en IoT-lösning för fjärrövervakning av inventarier
StatusSensor är ett nytt, effektivt, pålitligt förrådsledningssystem som är lätt att implementera. När omkopplaren för en lagerback ställs i läget "beställ", skickas omedelbart en kompletteringsförfrågan för den backen trådlöst till försörjningskedjans ledningssystem. När backen fyllts på sätts omkopplaren i läge "OK" och informationen om att den är fylld skickas försörjningskedjans ledningssystem. Kort sagt: om du har en rad backar bakom varandra och den första är tom så kommer nästa att glida fram och om det är den sista så kommer du att få ett meddelande. Detta går helt automatiskt.

Fördelarna:
- Aldrig med slut på verksamhetskritiska varor
- Reducerad tid för inventering och lagerrevision
. Mindre pappersarbete och lägre lagerkostnad
- Ingen träning krävs
- Trådlöst, inget underhåll, installeras på minuter

SenseAnywhere sensorer gör hälsovård lättare

Kontrollera om sjukhusbäddar eller infusionspumpar är tillgängliga eller hjälper till att hantera inventering; SenseAnywhere dataloggar kan användas på olika sätt. Investeringar som snabbt betalar för sig själva.Laboratorier

Skydda ditt laboratorium med SenseAnywhere

Manuell övervakning av kylskåp och frysförhållanden kan leda till missade kontroller, felaktiga värden och ofullständig dokumentation. Med SenseAnywhere dataloggrar registreras temperaturen automatiskt var 5: e minut, dag och natt. Genom att tillhandahålla 24/7 temperatur- och luftfuktighetsövervakning erbjuder SenseAnywhere trygghet att lagrade  prover är säkra. Oavsett om de är i frys, kylskåp eller klimatkammare; Om temperaturerna går utöver de användarprogrammerade gränserna, skickas ett larm via e-post eller SMS. Den här funktionen tillåter laboratorier att agera snabbt och förhindra kostsamma skador.


Lager

SenseAnywhere är en utmärkt lösning för övervakning av temperatur och luftfuktighet i lagerlokaler. De trådlösa dataloggrarna kan placeras på olika höjder, på platser med stabila förhållanden och där man har störst variationer för att få an bra överblick i realtid och även underlag för åtgärder i värme-, kyl- och ventilationssystem.

Temperaturmappning

SenseAnywhere erbjuder ett trådlöst temperaturmappningsverktyg som levererar mätvärden i realtid. De trådlösa dataloggarna är noggranna och pålitliga med minimal drift över tid, vilket gör att du kan lita på dina mätningar. Den automatiserade databehandlingen gör kartläggningen väldigt effektiv och enkel, samtidigt som den eliminerar mänskliga fel. SenseAnywheres mappningsverktyg gör det möjligt att generera mappningsrapporter som visar temperaturprofilen över hela lagringsutrymmet och hjälper dig att definiera zoner som inte ska användas för lagring av temperaturkänsliga produkter.

Överensstämmelse med FDA 21 CFR Del 11
SenseAnywhere garanterar att data som samlas in från en mappning, antingen i realtid eller efteråt, är äkta. Det finns ingen mänsklig inblandning i processen att samla in data från dataloggarna, lagra det säkert i molnet och den faktiska databehandlingen. Genom att programvaran självständigt utför all beräkning och kartläggning av mätdata hör felen till det förflutna. Dessutom tillåter inte programvaran att man lägger till, ändrar eller raderar mätdata. Tillsynsmyndigheter och revisorer kan enkelt verifiera online om den digitala mappningsrapporten är äkta. Vårt onlineverktyg kontrollerar om rapporten har ändrats efter att den genererats, i enlighet med kraven i FDA 21 del 11 avseende elektroniska dataposter.

Även om SenseAnywheres produkter och verktyg gör mappningen enkel så är experter med erfarenhet avgörande för att bestämma hur och när den ska göras. De avgör antal loggrar och hur de bör placeras, granskar mätdata, drar slutsatser och skriver rekommendationer.  Kontakta oss om du vill veta mer om mappning.

  • Små och robusta trådlösa dataloggar med NIST-spårbara eller ackrediterade kalibreringscertifikat
  • Lätta att placera och använda utan förinstallation eller kabeldragning och inga knappar att trycka på
  • Hög noggrannhet: ± 0,10 ° C (0 ° C till 70 ° C) och ± 0,15 ° C (-40 ° C till 0 ° C) och långsiktig stabilitet (drift över tid <0,01 ° C / år)
  • Onlineapplikation som är enkel att använda, ingen installation krävs, med detaljerade och anpassningsbara rapporter. All data blir i realtid tillgänglig i molndatabasen där den lagras säkert i minst 5 år
  • Helautomatisk rapportgenerering; ingen mänsklig inblandning och äkta data garanteras
  • Tabell- och grafiska rapporter som överensstämmer med 21 CFR Del 11
  • Enkel och effektiv mappningsprocess som tar minimalt med tid och resurser i anspråk

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.