Multilogger

Multilogger är en serie instrument från Comet system för dataloggning, övervakning och utvärdering av CO2, temperatur, luftfuktighet, barometertryck eller andra parametrar som kan läsas in via analoga/digitala ingångar. Multilogger har 16 kanaler för inmätta eller beräknade värden och är tänkt att kunna kan användas stationärt för kontinuerlig loggning och övervakning eller som ett handhållet instrument för tillfälliga mätningar.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.