Acetylen C2H2

Gaslarm acetylen, gasvarnare acetylen för övervakning och larm vid läckage av acetylen C2H2.

Acetylen är en färglös, brännbar gas med en karakteristisk lukt som liknar vitlök eller lök. Kemiskt sett består den av två kolatomer bundna till varandra med en trippelbindning (C2H2). Denna trippelbindning är mycket reaktiv och ger acetylen dess karakteristiska egenskaper.

En av dess mest kända användningar är i svetsning och skärning av metaller.

Utöver svetsning och skärning används acetylen också som en råvara i kemisk syntes för att producera en mängd olika kemikalier. Det är viktigt att hantera acetylen med försiktighet eftersom det är brandfarligt och kan bilda explosiva blandningar med luft. Dessutom kan acetylen i höga koncentrationer vara giftigt och kan orsaka allvarliga hälsoeffekter vid inandning.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.