Temperatur & luftfuktighet

Temperatur och luftfuktighet – så hänger det ihop.

Generellt gäller att desto varmare luften är ju mer fukt kan den bära. 

Luftfuktigheten anges i måttenheten RF, relativ luftfuktighet, som är ett mått på hur mycket fukt luften innehåller i relation till hur mycket fukt som luften maximalt kan bära, utan att kondensera. Nedan hittar du givare och loggrar med och utan display, reläutgångar, larm, interna och externa givare. Hör gärna av dig om du inte hittar det du söker.

Ytterligare ett begrepp som är bra att känna till är daggpunkten. Om du känner till temperaturen och luftfuktigheten (RF) kan du beräkna vid vilken temperatur som luften kommer att kondensera, dvs den temperatur då RF är 100%. Läs mer om fukt och mögel under produkterna.

Varma och regniga sommardagar innehåller luften mycket vattenånga. Både temperaturen och den relativa luftfuktigheten är hög.  Kommer denna luft in i en krypgrund, jordkällare eller annat svalt utrymme sänks lufttemperaturen och luften kan inte bära lika mycket vatten. Kondens bildas på de kalla ytorna på samma sätt som kallvattenrören i duschen blir fuktiga när du duschar varmt.

Det går att förutse om exempelvis ventilationsluften kommer att kondensera eller inte om du känner till luftfuktighet och temperatur på inkommande luft samt temperaturen i utrymmet som ska ventileras.

En krypgrund bör därför vara ventilerad när temperaturen utanför krypgrunden är lägre än i krypgrunden och inte ventileras när temperaturen utanför är högre än i krypgrunden om den relativa luftfuktigheten är densamma. Kall luft som värms upp ger lägre RF medan varm luft som kyls ger högre RF. Har du en krypgrund som inte är ventilerad och använder en luftavfuktare torkar du luften och bör därför inte ventilera krypgrunden. Eftersom det är svårt att få en krypgrund hermetiskt tillsluten är det sannolikt att din luftavfuktare kommer att gå mer under hösten än under våren. Du bör undvika att öppna dörr eller lucka till krypgrunden och därmed släppa in fuktig luft, vi rekommenderar istället att du monterar en luftfuktighetstransmitter som kan övervaka krypgrunden och larma om luftfuktigheten blir för hög. 

Mikrobiell tillväxt är ett gissel för husägare. Luften innehåller alltid en mängd mikroorganismer och sporer från mögelsvampar. Halterna varierar med årstid, klimat med mera men normalt innehåller utomhusluften de högsta halterna under sensommar och tidig höst.

Mögelsvampar behöver näring, fukt och gynnsam temperatur för att utvecklas. Näringen kan vara själva materialet så som trå, kartong och liknande men även smutsiga oorganiska material som betong kan få mögelpåväxt. För träbaserade material är det kritiska fukttillståndet 75-80% RF och det är därför önskvärt att hålla RF under 70%.

 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.