Koloxid CO

Gaslarm, gasdetektorer och gastransmittrar för övervakning av läckage av koloxid/kolmonoxid CO.

Kolmonoxid (CO) är en färg- och luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur. 

Kolmonoxid består av en kolatom bunden till en syreatom, och dess kemiska formel är CO. Det är en diatomisk molekyl, vilket betyder att två atomer är bundna samman.

Kolmonoxid bildas främst vid ofullständig förbränning av organiska material som kol, olja och naturgas. Det kan genereras från fordonsmotorer, eldningar av ved, gaspannor, vedspisar, gaseldar, och även från industriella processer.

Kolmonoxid är farligt för människor eftersom det har förmågan att binda till hemoglobin i blodet med en mycket högre affinitet än syre. Detta minskar transporten av syre i blodet och kan leda till koloxidintoxikation eller kolmonoxidförgiftning, vilket kan vara livshotande.

För att förhindra kolmonoxidförgiftning är det viktigt att ha fungerande kolmonoxidlarm installerade potentiella kolmonoxidkällor finns som brännare, värmekällor, etc. Dessutom är det viktigt att regelbundet underhålla och kontrollera ventilationssystem, skorstenar och värmekällor för att säkerställa att de fungerar korrekt och att det inte finns några läckor.

Utöver sin fara för människors hälsa bidrar kolmonoxid till luftförorening och är en viktig del av föroreningskällor som bilar, industriella processer och hemförbränning. Det är också en bidragande faktor till bildandet av marknära ozon och andra luftföroreningar.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.