Sigfox

Sigfox är ett "Low Power Wide Area"-nätverk för IoT (Internet of Things), nätet byggs just nu ut i Sverige av IOT Sweden AB och täcker redan stora delar av landet.

IoT-nätverket Sigfox är helt framtaget för de kommunikationskrav som många IoT och M2M applikationer behöver. Låg abonnemangskostnad per anslutning, hög säkerhet och låg energiförbrukning.

Sigfox-enheterna kommunicerar med Sigfoxmolnet till vilket man ansluter sin egen IT-plattform via krypterade HTTPS-protokoll.

Acandia erbjuder Sigfox-enheter från Comet System och IOTA för övervakning av temperatur, luftfuktighet, barometertryck, differenstryck, vattennivå, dörr öppna/stäng, gatubrunnar öppna/stäng, m.m. samt molntjänster för insamling och visualisering av mätvärden och statusar.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.