Gaslarm

Vi erbjuder gasvarnare och gaslarm för de flesta giftiga och explosiva gaserna samt för syre. Våra gaslarm för fast installation  kommer från Evikon och Status Scientific. De portabla gasvarnare kommer från Riken Keiki.

 • Prisintervall

 • Tillverkare 150

 • Visa endast 14

 • Utgångar 131

 • Matningsspänning 130

 • Mäter 144

  • Visa fler
  • Visa färre
 • Ingångar 6

Av oss kan du köpa gaslarm eller gasvarnare som varnar vid utsläpp av giftiga gaser som koloxid, kväveoxid, kvävedioxid, svavelväte, svaveldioxid, ammoniak, klorgas eller växthusgaser som koldioxid, köldmedium HFC. Även gasvarnare som larmar vid förhöjda halter av brännbara eller explosiva gaser som gasol, metan, vätgas, acetylen, VOC, butan eller propan alternativt vid syrebrist eller förhöjd syrenivå.

Vi erbjuder kompletta gasvarnare med ljud- och indikering vid larm för installationer där en mätpunkt är tillräckligt samt gastransmittrar som kan anslutas till en larmcentral med flera kanaler. Gaslarmen har både analoga utgångar och reläutgångar för anslutning till larmdon eller överordnade system.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.