Krister

Kalibrering av gaslarm

De flesta mätutrustningarna kräver löpande kalibrering och intervallet för kalibrering framgår i produktbeskrivningen. Funktionskontroll och kalibrering ska inte förväxlas med enklare typer av test som man gör med exempelvis brandvarnare. Trycker man på "testknappen" kontrolleras endast att batteriet är ok och att sirenen fungerar. För att göra ett relevant test bör brandvarnaren utsättas för den rök som den ska varna för.