Krister

Kalibrering av gaslarm

De flesta mätutrustningarna kräver löpande kalibrering och intervallet för kalibrering framgår i produktbeskrivningen. Funktionskontroll och kalibrering ska inte förväxlas med enklare typer av test som man gör med exempelvis brandvarnare. Trycker man på "testknappen" kontrolleras endast att batteriet är ok och att sirenen fungerar. För att göra ett relevant test bör brandvarnaren utsättas för den rök som den ska varna för.

Samma gäller för alla typer av gaslarm. Nedan kort om hur gaslarm bör kontrolleras löpande.

Funktionskontroll bör utföras regelbundet. Vad som är lämpligt intervall beror på sensortyp, miljön som gasdetektorn sitter i, vad den ska larma för och vilken konsekvens ett eventuellt gasläckage kan förorsaka. Normalt är rekommenderat intervall 6-12 mån. Vid en funktionskontroll spolas gassensorn med en känd gaskoncentration så att detektorn och eventuell larmcentral indikerar rätt koncentration och larmar på rätt sätt.

Kalibrering görs ofta i två punkter, en nollpunktskalibrering och en spanpunktskalibrering. Nollpunktskalibreringen görs med en gas som sensorn INTE ska larma för. Det kan vara ren luft (syntetisk luft på flaska), ofta används kvävgas men i vissa fall kan även kalibrering mot omgivande luft vara acceptabel.

Med nollpunkten kalibrerad utsätts sensorn för en kalibrergas med känd koncentration. Den består ofta av nollgas med inblandning av den gaskomponent som ska övervakas (larm eller mätvärden).

Vi erbjuder kalibrering på de flesta platserna i Sverige. För att hålla kostnaden nere för krävs lite planering och att vi kan göra fler besök samtidigt. Boka därför gärna kalibrering i god tid innan.