Krister

Sensorer för mätning av vattenkvalitet

Det finns flera sätt att övervaka dagvatten och avloppsvatten, både direkt i ledningsnäten och i reningsverken. Vi har sedan tidigare sensorer för övervakning av flöden, nivåer, tryck och temperatur och kompletterar nu med sensorer för mätning av vattenkvalitet.

Som ett första steg erbjuder vi sensorer för mätning av syrehalten, konduktiviteten/salthalten, PH-värdet och turbiditeten. Dessa finns både som egna mätare och som multimätare med flera mätstorheter. Vi har även ett antal specialsensorer som ORP (Oxidation Reduction Potential) på vår hemsida men listan hos Aqualabo är mycket större. Hör av dig om det är något speciellt du vill följa upp så tar vi fram en paketlösning till dig.

Sensorerna från Aqualabo möjliggör onlinemätning när tillgång till internet och strömmatning finns på platsen

Kopplas sensorerna till Wavelet från Ayyeka erhålls ett komplett batteridrivet loggningssystem. Wavelet programmeras för att samla in mätvärden med ett givet intervall och överföra dessa via en mobiluppkoppling någon gång per dygn.

För att begränsa datamängd och maximera batteridriften skickas färre uppdateringar till molntjänsten vid normalnivåer. Vi förhöjda värden görs mätningarna mer frekvent och vid larmnivåer mycket frekvent. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om Wavelet.