Krister

Stabila industriroutrar, så funkar det

Routrar som håller industrikvalitet fyller i grunden samma funktion som konsumentroutrar. Skillnaden ligger till största delen i driftsäkerhet, robusta kapslingar, bättre komponenter för spänningsmatning och möjligheten att fjärrstyra routrarna.

Det är inte ovanligt att enklare konsumentroutrar hänger sig vilket kräver omstart. Oftast räcker det med att slå av och till strömbrytaren men ibland måste kontakten dras ur och för att göra routern helt strömlös en tid. Hemma kan det vara acceptabelt även om det kan vara lite irriterande just när det händer.

I affärsapplikationer är det dock värre om det inträffar. Att manuellt starta om en router i fält eller hos en kund kostar tid och pengar. Men kanske ännu viktigare, det skapar problem och irritation hos kunden. Ofta säljs routern som en del av en helhetslösning vilket påverkar produkten som helhet.

Vi erbjuder routrar med funktionerna som göra uppkopplingen stabil och mer tillförlitlig än de enklare konsumentroutrarna. Nedan några parametrar som är av betydelse för en stabil uppkoppling.

Watchdog: Routern provar med inställt intervall att koppla upp sig mot exempelvis Google. Detta benämns ofta som att routern ”pingar”. Om uppkopplingen misslyckas kan routern konfigureras för att koppla upp sig på sekundär anslutning eller starta om automatiskt. Är det ett privat nät utan uppkoppling mot Internet konfigureras routern för att koppla upp sig mot en server i nätet.

Primär och sekundär uppkoppling. Våra routrar kan konfigureras så att de kopplar upp sig via en fast förbindelse så länge den finns tillgänglig men använder en mobil uppkoppling vid avbrott. När den fasta förbindelsen åter fungerar kopplar routern automatiskt upp sig via den igen. Begränsningar i datatrafiken kan läggas in vid mobil uppkoppling, exempelvis maximal mängd data eller endast vissa funktioner.

Dubbla SIM-kort. Är huvuduppkopplingen via 4G kan routern använda annan operatör för 4G eller 450-nätet (Net1) för uppkoppling vid driftstörning eller vid problem med täckningen. Även här kan en primär och sekundär uppkoppling konfigureras.

VPN: Mjukvara som ger stöd för en säker uppkoppling av ett privat nätverk över internet. Se not 2.

Brandvägg: säkra infrastrukturen med en nätverksbaserad brandvägg  

Fjärradministration: Har du många routrar på olika platser är det ovärderligt att kunna uppdatera och konfigurera routrarna på distans, manuellt eller automatiskt. Ofta har routrarna en enklare grundkonfigurering som gör att de automatiskt kopplar upp sig mot en server som därefter skickar ut konfigureringen till den aktuella platsen. Det underlättar administration och installationsarbetet mycket. 

Kapslingen: Robust kapsling med komponenter av högkvalitet gör routern tålig mot vibrationer, temperaturväxlingar och annan ytter påverkan.

Vi erbjuder routrar av industrikvalitet från E-Lins, Garderos och Robustel. Under kategorin Industriroutrarhittar du alla våra routrar samlade.


Not 1. Namnet kommer enligt vissa från en liknelse med ubåtars sonar, som skickar ut en ljudpuls, som sedan studsar tillbaka från målet — den pulsen låter "ping"!

Andra menar att det är en förkortning av Packet InterNet Groper eller Packet Inter-Network Groper.

Not 2. VPN, kärt barn har många namn. VPN eller VPN-tunnel är ett virtuellt privat nätverk som gör det möjligt att utöka ett privat nätverk över ett offentligt nätverk och därmed göra det möjligt för användare att skicka och ta emot data över offentliga nätverk som om deras datorenheter var direkt anslutna till det privata nätverket. Program som körs på en datorenhet, t.ex. en bärbar dator, skrivbord, smartphone över ett VPN kan därför dra nytta av funktionaliteten, säkerheten och hanteringen av det privata nätverket. Kryptering är en vanlig, men inte en inneboende, del av en VPN-anslutning.