Krister

Nedsläckning av 2G- och 3G-näten

Avvecklingen av 2G och 3G-näten har inletts av teleoperatörerna och vi närmar oss den definitiva slutpunkten för de äldre mobilnäten i slutet av 2025. De flesta av oss har både mobiltelefoner och routrar som är kompatibla med 4G och 5G men det finns fortfarande en mängd enheter för styrning och övervakning som endast fungerar över 2G och 3G. Det är hög tid att ersätta dessa enheter då en successiv nedsläckning redan har börjat.

Anledningen till teknikskiftet från 2G (även kallat GSM) och 3G till 4G och 5G är främst behovet av snabbare dataöverföring. Framtiden ligger i den nya tekniken och utvecklingen och underhåll av de äldre näten har därför avstannat för att nu vara mer eller mindre obefintlig.

Slutdatumet är satt till den sista december 2025 och anledningen till det är att licenserna för frekvensbanden 900MHz (2G) och 2100MHz (3G) löper ut och därefter kommer ge plats åt annan radiotrafik.

Den tidigare tekniken M2M (maskin till maskin) är huvudsakligen baserat på 2G och 3G men även så kallade IoT-enheter (Internet of Things) finns med endast 2G och 3G utföranden. Hastigheten i dataöverföring i 4G- och 5G-näten är betydligt högre men baksidan på myntet är att täckningen på vissa håll inte är lika bra. Högre frekvenser betyder kortare radiovågor vilket leder till behov av flera radiomaster och många kunder upplever sämre mottagning när de ersätter befintlig utrustning med den nya tekniken.

Även antenner är anpassade för att ta emot specifika frekvensband och kan behövas bytas i samband med uppgradering till den nya tekniken. Se vårt utbud av antenner här.

Vilka enheter berörs av avvecklingen?

Det är allt från porttelefoner, larm, värmestyrningar till elmätare och robotgräsklippare. För våra kunder är främst porttelefoner, trygghetslarm, grindstyrningar, värmestyrningar och larm. I många fall finns det rena ersättningsprodukter med inbyggda moduler för 4G men ibland är den installerade utrustningen så komplex att det är önskvärt att antingen använda en Pager7för att ta emot larm och skicka det vidare.