Krister

SenseAnywhere

IoT, Internet of Things, blir allt hetare och många talar om framtida visioner där städer är helt automatiserade. I praktiken har det redan börjat i mindra skala med olika typer av uppkopplade givare. I vårt utbud är SenseAnywhere ett exempel. Det är en liten givare, inte mycket större än en tändsticksask, för loggning och larm av temperatur, luftfuktighet, vibrationer och CO2.

Givarna har upp till tio års batteritid och skickar mätdata trådlöst via en accesspunkt till en molntjänst. Du når enkelt data via smarta telefoner, paddan eller datorn och får larm när dina gränsvärden över- eller underskrids.

Givarna kan placeras i olika rum, tillsammans med temperaturkänsliga varor eller i fordon för att säkerställa rätt temperatur och luftfuktighet. Perfekt för bl.a. odling i växthus där temperaturen vare sig ska vara för låg eller hög. Ställ en givare bredvid dina plantor och få larm om du behöver släppa ut värmen eller slå på tillskottsvärme.

Enheten laddar automatiskt upp informationen till molnet när den är i närheten av en accesspunkt och lämpar sig därför även utmärkt för uppföljning av temperaturkänsliga transporter. Leverantören kan dokumentera att köldkedjan inte brutits eller att blommorna som levererats inte utsatts för låga temperaturer.

Du kan även låna ett demo-kit för att prova funktionaliteten i din tänkta applikation.Kontakta oss på info@acandia.se