Krister

Övervaka Covid-19-vacciner under lagring och transport

SenseAnywhere har i flera år specialiserat sig på helautomatisk temperaturövervakning för läkemedelsindustrin. Nu kommer AiroSensors, i kombination med extern Pt100 givare att användas för att säkerställa en säker distribution och lagring av de efterlängtade Covid-19-vaccinerna runt om i hela Europa.

Med accesspunkter installerad i lager, distributionscentraler och i transportfordon, möjliggörs realtidsövervakning av temperaturen på behållarna med vaccindoserna. AiroSensor överför automatiskt mätvärdena till molnet när det är inom räckvidd till en accesspunkt, utan manuell hantering.

Mycket noggrann övervakning av kylkedjan

Systemet uppfyller den strängaste klassen i EU-förordningen för dataloggar EN12830: 2018 noggrannhetsklass 0.2. Mätutrustningen har också kalibrerats för att säkerställa mycket säker och tillförlitlig övervakning av de temperaturkänsliga vaccinerna. En kombination av AiroSensor och Pt100-givaren innebär att du kommer att ha register över både omgivningstemperaturerna och (ultralåga) temperaturer vid själva vaccinerna, så att du kan beräkna hur länge behållaren kommer att hålla sig inom de nödvändiga gränserna i sitt nuvarande tillstånd.

Du kan närsomhelst enkelt läsa status på enheterna direkt med din smarta telefon genom att skanna QR-koden på taggen.

Enkel kalibrering

Periodisk kalibrering utan avbrott i övervaknings genom att byta ut Pt100-givarna som kan kalibreras separat då det är kodade. 

Helt enkelt smartare

SenseAnywhere erbjuder en enkel uppföljning av hela kylkedjan från produktion till konsumtion även för mycket låga temperaturer. De användarvänliga och hållbara AiroSensors har en batteritid på tio år, vilket möjliggör en enkel hantering under lång tid framöver. 

SenseAnywhere följer reglerna i GAMP 5 och programvaran är validerad och uppfyller myndighetskraven i FDA 21 CFR del 11.