Krister

Gaslarm - hur funkar det?

Gaslarm, gasvarnare eller gassensorer. Olika branscher använder olika benämning men i grund och botten är det en enhet eller ett system som ska varna för ett läckage eller utsläpp av skadliga gaser.

I det enklaste utförandet är det ett portabelt larm som man bär med sig på kläderna, hjälmen eller som en klocka. Rekommendationen är att bära den högt upp på kroppen så den varnar för gaser nära mun och näsa. Det är små enheter som kan varna för 1-4 gaser genom att vibrera och ge ljudsignal. Dessa lämpar sig för servicepersonal som arbetar på många olika platser där det inte av praktiska skäl fungerar att installera fasta sensorer. Exempel på sådan verksamhet är service i reningsverk, avlopp, gruvor och stora industrianläggningar.

För ett begränsat område där risk för gasläckage finns är ett komplett gaslarm ofta rätt lösning. Det är en liten larmcentral med en integrerad gasdetektor, siren och ljussignal som även har intern batteribackup. Centralen är lätt att installera och lämpar sig för laboratorier, laddplatser och andra områden bed begränsad yta. Centralerna har även utgångar som kan anslutas till överordnade system eller extra blixtljus och sirener.

För större anläggningar krävs oftast flera sensorer. Sensorerna kan anslutas direkt till överordnade system, blixtljus, sirener eller för att styra exempelvis fläktar. Normalt larmar gaslarm i två steg. Steg ett är en förhöjd koncentration som innebär att personer inte bör vistas i lokalen längre tid. Gaslarmet kan kopplas till en ljussignal för att uppmärksamma medarbetarna på något är fel. Stiger koncentrationen ytterligare aktiveras exempelvis sirener. Denna typ av sensorer är normalt kopplade till överordnade system.

Gemensamt för alla gassensorer är att de behöver kalibreras med jämna mellanrum. Sensorer för vissa gaser behöver bytas redan efter 6 månader om de utsätts för höga koncentrationer av gasen de ska larma för. Vi erbjuder hjälp i samband med dimensionering av larmsystemet, driftsättning och kalibrering. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor!