Krister

Fjärrövervakning av utrustning

För övervakning av serverhallar, teknikbodar, utrustning i industrin och telecom lämpar sig serien Poseidon från HW-group mycket bra.

Genom att i ett tidigt skede få indikation på vattenläckor, förändringar i temperatur, tryck med mera ökar möjligheten att undvika kostsamma haverier.

Enheterna i serien Poseidon2 är avsedda fär övervakning och styrning av digitala I/O och givare/sensorer över nätverket med hjälp av säkra M2M-protokoll (HTTPs, IPv6, SNMPv3). Med stöd för över 50 st SNMP och SCADA applikationer så kan Poseidon2 integreras i en mängd olika övervaknings- och styrsystem. MQTT-protokoll gör det även möjligt att integrera dem i IoT-lösningar.

Poseidon2 3468 kan även anslutas till molntjänsten Sensdesk som är gratis.

Det finns ett stort utbud av passande sensorer och givare för övervakning av temperatur, temperatur och luftfuktighet, ström, spänning, vattenläckage, luftflöde, rörelse, vibration, gasläckage, rök och brand som kan anslutas via 1-wire eller digitala ingångar.