Krister

Ayyeka Wavelet

Wavelet är utvecklad för inmätning och övervakning av VA-nät och resultaten blir snabbt och enkelt tillgängliga för analys!

Enheten Wavelet från Ayyeka gör det enkelt att sätta upp en mätstation för mätning av vattenkvalitet, väder, flöden, nivåer, tryck mm och via molntjänst lagra och visualisera resultaten i realtid.

Upp till 10 standardsensorer (1-10V, 4-20mA, RS232, RS485) kan anslutas till varje enhet och över 250 olika sensorer är testade tillsammans med Wavelet. 

Enheten konfigureras  för periodisk mätning med valfritt intervall och vid angivna gränsvärden kan kortare mätintervall tillämpas. Sensorerna kan exempelvis mäta 1 gång per timme och enheten skicka upp mätdata var fjärde timme. Vid förhöjda värden sker mätning var 10 minut och informationen skickar varje timme. Vid kritiska nivåer kan enheten konfigureras för mätning varje minut och överföring till molnet var 10 minut.

Wavelet skickar mätdata till molntjänsten via mobil uppkoppling (2 SIM-kort) och lagrar mätvärdena lokalt vid störningar i uppkopplingen.  Historiska värden kan analyseras i molntjänsten och visualiseras som grafer. Direktlarm genereras när valda kritiska gränsvärden passeras.  

Wavelet är enkel att konfigurera och driftsätta. Den har inbyggt batteri med möjlighet att komplettera med externt batteri/solcell eller koppla till extern spänningsmatning. Drifttiden med batteri beror på mätintervall och förbrukning hos anslutna sensorer.

 

Kundcase

Vid mätningar av pumpstationer i Stockholm har vår samarbetspartner ELiVA kunnat konstatera förslitning i en pump. Jämförande mätning visade tydligt att en av två pumpar inte hade samma effekt, den var helt enkelt sliten och behövdes renoveras/bytas ut. Genom att visualisera sumpnivå, start och stopp för pumparna samt flöde ut kunde avvikelsen lätt konstateras.

Hör av er till oss så berättar vi mer!