Krister

Acandias GSM-styrning – Så mycket mer än bara på och av

Vår uppskattade serie med GSM-styrningar används till mycket mer än att bara slå på och av värmen. Merparten säljs fortfarande för att styra värmen i fritidshus, men allt fler använder den även för övervakning.

 Till de två ingångarna kan olika typer av deckare kopplas. T.ex. deckare för rök, rörelse, vattenläckage, nivå i tankar eller magnetkontakter. Detektorerna finns här.  GSM-styrningen kan aktivera en siren, starta en pump eller aktivera annan utrustning.

Vår uppskattade serie med GSM-styrningar används till mycket mer än att bara slå på och av värmen. Merparten säljs fortfarande för att styra värmen i fritidshus, men allt fler använder den även för övervakning. Till de två ingångarna kan olika typer av deckare kopplas. T.ex. deckare för rök, rörelse, vattenläckage, nivå i tankar eller magnetkontakter. Detektorerna finns här.

GSM-styrningen kan aktivera en siren, starta en pump eller aktivera annan utrustning vilket gör att allt fler väljer den även för övervakning av dräneringspumpar och liknande utrustning. Styrningen kan programmeras att starta ansluten utrustning automatisk vid händelse eller att bara skicka larm så att pumpar och liknande kan startas via SMS.

Användaren kan själv definiera gränsvärden för vad som ska styras och när larm ska skickas via SMS vilket gör det möjligt att skräddarsy övervakningen. Möjligheten att enkelt styra hur varmt det ska vara, inte bara slå på och av spänningen, sticker fortfarande ut på marknaden. Vår app underlättar ytterligare för användaren att enkelt kunna styra enheten. Det finns även en extra funktion med frostskydd som kan aktiveras. Den bevakar att temperaturen inte går under +5 grader även om utgången till elementen är avslagen.

Att anpassa GSM-styrningen. Enheterna levereras förprogrammerade och kan användas direkt för styrning. De flesta parametrarna kan justeras både via USB-kabel kopplad direkt till en PC och via fjärruppkoppling (GPRS) om det är mer praktiskt.

Det går även att programmera offline och spara inställningarna i en fil för uppladdning när enheten ansluts vilket underlättar vid uppdatering av flera enheter som samverkar i ett system.

Programvara laddas ner gratis från vår hemsida. Mjukvara för både styrningen och konfigurering vidareutvecklas löpande och uppdateringarna är gratis. Ett antal inställningar kan även ändras med SMS-kommandon.

GSM-styrningen kan ställas in så att larm skickas till en eller flera användare. Det är även möjligt att skicka olika larm till olika telefonnummer.