Krister

Verifierade och pålitliga temperatursensorer

Hur säkerställs kvaliteten på sensorerna från Sensit? Efter tillverkningen märks alla temperatursensorer med sin egen unika identifieringskod och hela partiet placeras i temperaturkammare. I kammaren genomgår sensorerna 7 till 10 temperaturcykler från -10°C till 120°C beroende på sensortyp.

Provningen simulerar användningsområdet på sensorn för att upptäcka eventuella tillverkningsfel.

Samtliga sensorer kontrolleras, först mäts sensorerna vid 0°C (krossad is) och därefter i det högre temperaturområdet som sensorn är specificerad för. Varje produkt jämförs med en referenssensor som är direkt kopplad till Czech Metrology Institute (CMI).

I det sista steget av testningen verifieras att sensorn uppfyller de parametrar som garanteras av Sensit. Processen möjliggör upptäckt av eventuella kritiska defekter i sensorerna och Sensit kan direkt identifiera och analyserar orsaken innan sensorerna lämnar fabriken.