Krister

Vad står Ethernet för?

​Ethernet är en standard för datanätverksteknologi som definierar hur data ska överföras och kommuniceras över ett nätverk. Begreppet "Ethernet" kommer från den ursprungliga uppfinnaren Robert Metcalfe, och det används för att beskriva både den fysiska kabeln som används för att ansluta enheter samt den kommunikationsprotokoll som styr hur data överförs över den fysiska kabeln.

Ursprung och Utveckling

Ethernet utvecklades ursprungligen av Xerox Corporation i början av 1970-talet som en metod för att ansluta datorer inom ett lokalt nätverk (LAN). Under åren har standarden utvecklats och förbättrats av flera organisationer, inklusive Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Den mest kända specifikationen för Ethernet idag är IEEE 802.3, som har flera underliggande standarder som specificerar olika hastigheter och mediatyper för nätverksanslutningar.

Funktion

Ethernet-teknologin möjliggör dataöverföring genom att använda en ramformatstruktur, där data från en enhet paketeras i ramar som innehåller adressinformation (MAC-adresser) för både avsändare och mottagare. Varje enhet på nätverket har en unik MAC-adress som identifierar den. När en enhet skickar data, skickas ramarna till alla enheter i nätverket, men endast den enhet med rätt MAC-adress tar emot och bearbetar ramen.

Användningsområden

Ethernet används brett i både hemnätverk och företagsnätverk för att ansluta datorer, skrivare, routrar, switchar och andra nätverksenheter. Det är den vanligaste formen av nätverksteknologi för LAN idag, och det stöder en rad olika hastigheter, från de ursprungliga 10 Mbps (megabit per sekund) upp till flera gigabit per sekund (Gbps) för moderna implementationer.

Ethernet  router

En Ethernet-router är en router som endast har uppkoppling via fast anslutning med en Ethernet-kabel. Det är den vanligaste formen av router för hemmabruk.

Sammanfattning

Ethernet är en grundläggande teknologi för att skapa lokala nätverk (LAN), med en standard för både den fysiska kabeln och kommunikationsprotokollet som styr dataöverföring. Det har utvecklats och standardiserats av IEEE och används över hela världen för att möjliggöra snabb och pålitlig kommunikation mellan nätverksenheter.