Castro

Vad är LAN?

I den digitala eran vi lever i idag, är nätverksteknologi kritisk för hur vi kommunicerar, delar information och ansluter oss till omvärlden. En av de mest grundläggande och ofta använda termerna inom nätverksvärlden är LAN. Men vad innebär det egentligen?


Definition av LAN

LAN står för Local Area Network, vilket på svenska kan översättas till lokalt datanätverk. Ett LAN är ett begränsat nätverk som oftast är beläget inom en byggnad eller ett komplex av byggnader, till exempel i hemmet, på kontoret eller på en skola. Det möjliggör för enheter inom denna geografiska gräns att kommunicera med varandra och dela resurser, såsom filer eller en internetanslutning.


Hur LAN fungerar

Ett LAN är oftast baserat på Ethernet-teknik, vilket innebär att datorer och andra enheter ansluts med kablar (till exempel Cat 5 eller Cat 6) till en central enhet, känd som en switch eller hubb. Denna enhet sköter trafiken inom nätverket och säkerställer att data når rätt destination.

Många LAN idag är dock trådlösa (kallas WLAN) och använder Wi-Fi för att ansluta enheter. Dessa nätverk använder en accesspunkt, ofta inbyggd i en router, för att sända och ta emot data trådlöst. Oavsett om det är trådbundet eller trådlöst, är säkerheten viktig i ett LAN. Därför finns det ofta brandväggar, lösenordsskydd och andra säkerhetsprotokoll.

Förstå skillnaden mellan LAN och WAN

Nätverksteknologier, såsom LAN och WAN, är stommen för hur vi kommunicerar och ansluter oss i den digitala världen. Men vad skiljer egentligen dessa två åt?

Låt oss börja med LAN, eller Local Area Network. Det är det lokala nätverk vi ofta tar för givet i våra hem eller på arbetsplatser. 

Tänk dig att du vill överföra en fil från din bärbara dator till en annan dator i samma hus. Det sker ofta via LAN. Dessa nätverk är geografiskt begränsade, oftast till en byggnad eller ett komplex av byggnader. LAN kan vara både trådbundna, där enheter ansluts med kablar till en central switch, och trådlösa, där kommunikation sker via Wi-Fi.

Men när vi tänker på WAN, eller Wide Area Network, tänker vi stort. WAN är det nätverk som sträcker sig över stora geografiska avstånd, som städer, länder, eller kontinenter. När du skickar ett e-postmeddelande till någon på andra sidan världen, eller när företag delar information mellan kontor i olika städer, är det WAN som spelar en kritisk roll.  Medan LAN fokuserar på snabba överföringshastigheter inom en liten geografisk yta, hanterar WAN den större uppgiften att ansluta dessa lokala nätverk till varandra över långa avstånd.

En annan viktig skillnad ligger i ägarskapet. Medan LAN oftast ägs och underhålls av en enskild organisation eller person, kan WAN omfatta flera nätverk som samarbetar, och kan inkludera både privat och offentlig ägarskap. Teknologiskt sett, där LAN oftast bygger på Ethernet och Wi-Fi, bygger WAN på mer komplexa teknologier som kan hantera den utmaning det innebär att ansluta nätverk över stora avstånd.


källa

https://www.techtarget.com/searchsecurity/answer/Security-differences-between-a-LAN-and-WAN?

https://study-ccna.com/local-area-network-metropolitan-area-network/