Krister

SteamExpert - app till SONOTECs läcksökare

Med SONAPHONE ultraljudsinstrument och appen SteamExpert kan läckage i ångfällor både lokaliseras och dokumenteras snabbt och enkelt. Appen ger stöd för löpande uppföljning och kontroll av ångfällor.

Appen är speciellt utvecklad för den digitala ultraljudsmätaren SONAPHONE i kombination med ultraljudssonden och temperatursensorn BS20. Underhållspersonalen guidas genom hela testproceduren och har i slutet ett tillförlitligt underlag för de testade ångfällorna. I kombination med DataSuite-programvaran kan testerna planeras i form av rutter och resultaten kan analyseras och utvärderas ingående.

Optimera ditt underhåll och spar tid!

 • Definiera typ av ångfälla
 • Ange tryck och värmestrålning (emissivitet) för ytan.
 • Mät temperaturen före och efter ångfällan och jämför den med den förväntade temperaturen
 • Spela in ultraljudet i hela spektrumet
 • Resultatet visualiseras i spektrogrammet
 • Gör trendanalys
 • Gör bedömning av ångfällans kondition direkt på plats
 • Lägg till foton, noteringar och röstmemon till testpunkten
 • Ange placeringen av ångfällan
 • Skapa rapporter med bara några få klick
 • Testa under drift och i bullriga industriella miljöer

Förluster i ångfällor - vad kostar det dig?

Experter bedömer att 15-20% av den genererade ångan går förlorad genom läckande ångfällor. Genom en läckande ångfälla (termodynamisk bimetall, DN25, systemtryck 11 bar) förloras ca 22 kg ånga per timme, alltså ca 190 ton per år. Med en produktionskostnad på 350,-/ton så blir det ca 66000,-/år