Krister

Nu kan du ansluta GSM-loggern till molnet

Comet Cloud är en uppskattad tjänst för att göra mätdata tillgängligt för många. Nu kan även den nya generationen GSM-loggers från Comet skicka data till molntjänsten.

Comets GSM-dataloggers gör det enkelt att snabbt komma igång med fjärrmätning av temperatur, luftfuktighet, barometertryck, mm även på platser som saknar fast uppkoppling. Det uppladdningsbara batteriet räcker för drift från någon månad upp till flera år beroende på hur ofta loggern ska skicka mätdata.

GSM-loggern kan:

  • Logga mätdata med justerbart intervall 10 s..24 h
  • Skicka SMS med mätvärden vid larm och/eller med inställt intervall
  • Ladda upp mätvärden i JSON-format till molntjänst eller Comet Database.
  • Enkelt konfigureras via USB med programvaran Comet Vision som är gratis. Det går även att ladda ner mätvärden via USB för utvärdering, analys och export.
  • Visa aktuella värden, max/min-värden på displayen.