Krister

Nu kan du analysera energiförbrukningen med NETIO Power Analyzer

Är du intresserad av hur mycket energi dina elektriska apparater förbrukar vid olika driftskeden? Få en snabb analys av dina förbrukningen!

Med NETIO Power Analyzer får du enkelt en analys av strömförbrukning för alla 230V-enheter. Du ser strömmen [A], effekten [W] och fasförskjutningen (TruePF) som grafer.

 

• Fungerar med PowerCable REST, NETIO 4All och PowerPDU 4C

• Strömutgången kan slås på / av från användargränssnittet

• Detaljerad förbrukningsschema (A, W, TruePF) under de senaste 60 sekunderna

• Detaljerat diagram över deltavärden (derivat av A, W, TruePF) under de senaste 60 sekunderna

• Mätningar lagrade i en CSV-fil för senare användning

• 8 detaljerade diagram för hela mätningens varaktighet

Nedan kan du se exempel på energiförbrukning hos fyra hushållsapparater. Avviker TruePF från det normala är detta en indikation på att något är fel i den anslutna apparaten.