Krister

Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön - gör ni?

”Dålig luft är ett vanligt problem på många skolor. Om du tycker att luften är dålig beror det oftast på att det är för varmt eller att det är för dåligt ombyte av luft i lokalen. Då kan det hjälpa att vädra. För att se om man får inte tillräckligt med frisk luft via ventilationen kan man mäta halten koldioxid. Om man till exempel är fler i klassrummet än ventilationen är anpassad för så blir ofta koldioxidhalten för hög”

Citatet kommer från Arbetsmiljöverkets broschyr  Arbetsmiljön i skolan

Detta kan man även läsa hos en rapport som Arbetsmiljöverket publicerade 2017, där de konstaterar att nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön. Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön

AMV säger att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bygger på de fyra stegen undersökning – riskbedömning – åtgärder – kontroll. Men att samla in underlag till riskbedömningen kan vara svårt, det finns dataloggrar som registrerar temperaturen en annan variant är att mäta halten av koldioxid. 

Anledningen till att man mäter koldioxidhalten är för att förhöjda koldioxidhalter orsakar trötthet samt koncentrationssvårigheter. Dessa halter höjs successivt under tid och det är svårt att känna denna förändring i ett rum man vistas i då koldioxid är en osynlig och luktfri gas.  

I de flesta skolor runt om i Sverige idag är klassrummen byggda för mindre klasser än vad vi har idag och ventilationen dimensionerades även därefter. Ombyggnationer av ventilationssystemen eller klassrummen tar ofta lång tid och kostar även därefter.

En smart liten pryl man kan investera i är en CO2-mätare.

Med denna kan lärare och elever snabbt få en indikation på om luftkvalitén håller på att försämras.