Krister

Möjligheter i dessa svåra tider

Corona-viruset har en enorm inverkan på stora delar av vårt samhälle. Våra tankar går till alla som drabbas direkt och indirekt av sjukdom samt er som drabbas ekonomiskt nu när hjulen snurrar allt saktare. Många av oss har vidtagit åtgärder för att förhindra ytterligare spridning av viruset. Många arbetar hemifrån, reducerar alla former av fysiska möten och företag begränsar produktionen eller t.o.m. stänger helt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om försiktighet i syfte att främst skydda riskgrupperna

Kan vi, vill vi hjälpa till att använda tiden på bästa sätt genom service, underhåll och utbildning.

Kanske har du som arbetar hemifrån möjligheten att delta på distans, därför genomför vi några webinar istället för kundbesök.

 Gratis webinar:

  • Mätning i VA system med Wavelet från Ayyeka tisdag 21 april 10:00-10:30. Anmäl dig här
  • Den 22 april visar vi hur du kopplar dataloggrar till Comet Cloud och molntjänsten fungerar. Anmäl dig här.
  • Lär dig mer om hur du konfigurerar våra industriroutrar, torsdagen den 23 april 10:00-10:30. Anmäl dig här.

Hör av dig om det är något speciellt som du vill att vi visar på kommande webinar.


Upptäck läckor i tryckluftssystem

När tillverkningen ligger nere är det den perfekta tidpunkten för att kontrollera eventuella läckage. Med maskiner avstängda och kompressorn (erna) på, kan du använda en flödesmätare för att mäta exakt hur mycket tryckluft som läcker ut varje dag.

I en stor anläggning kan du med hjälp av Sonotecs läcksökare lätt identifiera var det läcker och därefter åtgärda bristerna och spara pengar omedelbart! 

Skicka in dina gaslarm för kalibrering

Har ni gaslarm i produktionen kan det vara läge att nu kalibrera dem. Skicka in dem till oss så kalibrerar vi dem åt er.