Krister

Loggrar för riktigt låga temperaturer

Det är alltid bra att känna till vad produkterna man säljer används till men när det gäller ”kryotemperaturer” kände vi att var ute på tunn is. Våra dataloggrar fungerar ner till minus 200grader Celcius. Den absoluta nollpunkten är -273grader, så långt är vi med men sen blir det lite krångligare.

När vi letar hittar vi definitionen att kryoteknik, de grenar av fysik och teknik som studerar mycket låga temperaturer, i Nationalencyklopedin som ett spann mellan -196oC ”upp” till –50oC.  Vi hittar även en definition som fastslår att kryotekniken börjar vid -180oC och gäller för temperaturer under detta. Vi får helt enkelt släppa detta och kallar det riktigt låga temperaturer.

Man brukar använda det lite konstiga begreppet ”gaser i flytande form” för att göra det enkelt för sig. Vi släpper det, alla förstår säkert vad som menas. När kan våra kunder tänkas ha nytta av en datalogger som klarar ner till -200oC?

Flytande kväve och helium är riktigt kallt och används bl.a. inom industrin. De mekaniska egenskaperna ändras hos många material när de kyls till riktigt låga temperaturer och kan då bearbetas på ett sätt som inte är möjligt vid högre temperaturer.

Ett annat användningsområde är framställning och lagring av läkemedel. Vissa typer av bioteknologiska produkter som vacciner använder flytande kväve som köldmedia. Dessa produkter påverkas vid lagring i fel temperatur. Våra enklaste engångsloggrar placeras tillsammans med läkemedlet innan transporten och indikerar avvikande temperatur när läkemedlet packas upp.

De mer avancerade rapporterar löpande temperaturen till en molntjänst så att variationer i temperaturen kan identifieras i tidigt skede och skador undvikas. Det lämpar sig bl.a. för övervakning av Covid-19 vacciner.

Hör gärna av dig till oss om du har specifika behov.