Krister

Längre ledtider på beställningsvaror

Vi har hittills varit relativt förskonade från effekterna av komponentbristen som råder globalt men har på senare tid fått indikationer om längre leveranstider från våra leverantörer. Vi kan till stor del kompensera detta genom att öka vårt lager och ligga före med beställningarna men ledtiderna för beställningssortimentet tenderar att bli längre för vissa produkter.

Analysen av orsakerna bakom den globala komponentbristen överlåter vi till andra. Vi kan dock konstatera att bilindustrin drabbades redan i början av året, vitvaruleverantörerna har stora brister idag och flera elektronikleverantörer flaggar för brister i närtid.

Även råvarubristen på bland annat koppar påverkar leveransförmågan och priserna pressas snabbt upp. Flera av våra leverantörer har därför aviserat prishöjningar både på kort och lång sikt. Vi har försökt ligga kvar med våra priser och göra så få justeringar som möjligt under kalenderåren som möjligt men kan nu bli tvungna att anpassa oss efter en alltmer stormig marknad med snabba prisförändringar .

Vad innebär detta i praktiken för våra kunder:

Leveranstider för beställningssortimentet kan öka för ett antal av våra produkter. Vi uppmanar alla våra kunder att lägga beställningarna i så god tid som möjligt så att vi i ett tidigt skede kan ge leveransbesked.

Vi kommer att justera ett antal priser vid årsskiftet på de produkter som redan idag ökat i priser. Flera av våra leverantörer har även aviserat prishöjningar till följd av materialbristen som pressar upp råvarupriserna. Ni har alltid era aktuella priser när ni loggar in i webbutiken. Vid större leveranser lämnar vi gärna offert.