Krister

Inmätning av VA-nät

Vid mätningar av pumpstationer i Stockholm har vår samarbetspartner ELiVA kunnat konstatera förslitning i en pump. Jämförande mätning visade tydligt att en av två pumpar inte hade samma effekt, den var helt enkelt sliten och behövdes renoveras/bytas ut. Genom att visualisera sumpnivå, start och stopp för pumparna samt flöde ut kunde avvikelsen lätt konstateras.

ELiVA har även hjälp Haninge kommun med mätning av flöde och tryck på huvudvattenledningar. Planen är att få en fast installation på plats men för att snabbt komma igång satte ELiVA upp Wavelet och kunde snabbt leverera mätdata till VA-enheten.


Nästa utmaning blir att mäta eventuella tryckslag i fastigheter. Tryckslagen kan orsaka skada på utrustning och det är därför önskvärt att kontrollera eventuell förekomst av tryckslag, analysera samband med driftscykler hos installerade komponenter och föreslå åtgärder för att minska slagen. Wavelet lämpar sig utmärkt för mätning och analys direkt i molntjänsten.

Hör gärna av er om ni har frågor om Wavelet och praktisk mätning i VA-nät.