Krister

GSM på väg ut – 5G på väg in.

Förenklat kan man säga att det idag finns fem generationer av mobilnät. 3G och 4G känner vi bäst till men vad är då 1G, 2G och 5G som det pratas så mycket om? Kärt barn har många namn och det finns olika versioner av tekniska lösningar inom de olika generationerna. Nedan en kort genomgång av de olika mobilnäten.

Generation 1 - NMT

NMT-nätet (Nordiskt Mobiltelefonisystem) använde 450- och 900 MHz-bandet. Den låga frekvensen gav en mycket bra täckning men hastigheten var begränsad. Vid millennieskiftet ersattes NMT på 900 MHz-bandet av GSM-tekniken även kallad 2G.

NMT på 450 MHz släcktes 2007 och frekvensen används idag av operatören Net1, mer info nedan, för en 4G-lösning med bra täckning.

Generation 2 - GSM

Den andra generationen mobilnät kallas normalt GSM-nätet (Globalt System för Mobiltelefoni). Målet med GSM-nätet var att skapa ett mobiltelefoninät som fungerade i hela Europa.

GSM-nätet uppgraderades först med GPRS (General Packet Radio Services) och därefter med EDGE-tekniken (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)

GSM-nätet är fortfarande i drift och används bl.a. inom IoT (Internet of Things) och M2M Machine to Machine) men även som backup-nät i mobiltelefoner. Operatören Telia har aviserat att de planerar för att stänga sitt GSM-nät 2025. Planerna för det av Tele2 och Telenor samägda nätet vet vi idag inget om.

Ovissheten gör att vi nu fasar ut de sista GSM-enheterna och ersätter dem med varianter som kommunicerar över 4G

Generation 3 - UMTS

Tekniken i vårt tredje generations mobilnät lanserades 2003 och heter UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). 3G har utvecklats i flera steg men utvecklas inte längre. Telia har påbörjat sin utfasning av 3G med målet att vara klara 2023. Det mesta talar för att fler operatörer stänger ner sina 3G-nät före GSM-näten.

 Generation 4 - LTE

4G heter egentligen LTE (Long Term Evolution). Tekniken medför högre hastigheter och kortare svarstider vilket är viktigt i realtidskommunikation som telefonsamtal, videosamtal och onlinegaming. Vid strömning av film alltid håller dator/telefon/surfplatta liten buffert för att undvika hack under uppspelning. Vid realtidskommunikation är det inte möjligt att hålla någon buffert, vilket gör svarstiderna kritiska.

Det finns fyra LTE-nät i Sverige. Telia, Net1 och Tre (3) har egna nät. Tele2 och Telenor har ett gemensamt nät.

Operatören Net1 är ensamma om att använda det gamla NMT-bandet 450 MHz för LTE-uppkopplingar. Fördelen med 450 MHz-bandet är att det har mycket lång räckvidd men hastigheten blir lidande och det krävs speciell hårdvara och antenner för att använda 450 MHz-bandet. Net1 uppgraderade sitt nät med stöd för LTE under 2015.

Till skillnad från UMTS-nätet är LTE-nätet helt IP-baserat, även när det gäller rösttrafik. Tekniken för att ringa vanliga samtal över LTE-nätet kallas för Volte (Voice Over LTE).

Generation 5 – 5G

Den femte generationens mobilnät håller på att byggas och vi har gjort de första testerna live. 5G förbättrar hastigheterna, sänker svarstiderna, öppnar för riktigt strömsnåla applikationer. Nätet är så snabbt att det kan användas för självkörande fordon och andra applikationer som kräver blixtsnabb svarstid.

De första testerna som utfördes för 5G använde 28 GHz-bandet. På sikt kan baden 3,4-3,6 GHz- och 26,5-27,5 GHz och ännu högre frekvenser användas för 5G. De korta radiovågorna möjliggör extremt snabb överföring men samtidigt att antalet master måste förtätas då räckvidden och förmågan att tränga igenom fysiska hinder är begränsad.