Krister

Grindstyrning

Enkel styrning av automatiserade portar och bommar med mobilapplikation, SMS eller samtal över 4G.

Används till byggarbetsplatser, båtklubbar, idrottsföreningar och andra områden där tillträdet önskas regleras. Det är enkelt för en administratör att lägga till och ta bort användare samt styra tider för tillträde. Fungerar även utmärkt till vägbommar där tillträde kan ges på distans, Exempel på installationer är access till iläggningsramper för båtar, Uthyrning av stugområden och access till parkeringsplatser.

Om läges/gränslägesbrytare är installerade kan information om grindens läge fås i mobilappen, via SMS eller Push. Möjlighet att lägga till upp till 20 respektive 1000 användare med konfigurerbara behörigheter (t.ex. begränsning av åtkomst utöver arbetstid). Lagrar de senaste 1200 händelserna med identifiering av användare och tid.

Funktioner:

  • Styrning av motordrivna grindar, portar och bommar med mobilapplikation, SMS eller samtal
  • Möjlighet att styra två olika grindar eller bommar med samma enhet
  • Variant för 20 respektive 1000 användare, finns för både 4G och WiFi
  • Meddelande kan skickas om grinden, porten eller bommen inte öppnas eller stängs
  • Kan visa läget öppet/stängt för grind eller bom i mobilapplikationen
  • Stöd för IP-kamerastöd, gör kamerabilder tillgängliga i mobilapplikationen
  • Konfigurerbara användarbehörigheter
  • Konfigurerbara schemalagda kontroller
  • Loggar händelser med tid och användare och rapport kan skickas via mail