Krister

Gaslarm för garage

I parkeringsgarage, verkstäder och andra utrymmen där fordon med förbränningsmotorer förekommer är det viktigt att säkerställa att mängden koloxid (CO) och kvävedioxid (NO2) inte överskrider skadliga gränsvärden.

Kvävedioxiden är lite tyngre än luft och lägger sig utmed golvet och mätningen bör därför ske en liten bit ovanför golvet, ca 20 cm är ett bra riktvärde. Koloxiden blandar sig däremot bra med luft och mätningen bör ske i ansiktshöjd, vi rekommenderar en höjd på160-180cm ovanför golv.

Evikon har tagit fram ett gaslarm som i standardutförande har en mätcell för CO (koloxid) integrerad i kapslingen och en extern mätcell för NO2 med 3 m kabelanslutning för montering närmare golv. Gaslarmet kan användas fristående för direkt styrning av blixtljus, sirén eller annan extern utrustning som fläktar eller anslutas till överordnade system.


Mätning av andra gaser

Nu finns även gaslarm med dubbla sensorer för de flesta andra gaser. Man kan kombinera vilka gaser man vill mäta fritt.

Precis som för garagelarmet finns det även möjlighet att ha en sensor monterad på kapslingen och den andra kabelansluten så man kan övervaka två olika mätpunkter med samma larm. Det kan vara användbart både med sensor för samma gas om man vill övervaka ett närliggande slutet rum eller om man vill larma för två gaser som har olika egenskaper (lättare/tyngre än luft).


Gaslarmen finns i två utföranden:

E2660 för 24VDC-matning med analoga ut och RS485 (Modbus).

E2660R för 230VAC-matning med analoga ut, RS485 (Modbus) och reläutgångar.

Gaser som kan kombineras i E2660 (det går som sagt även att välja två detektorer för samma gas): Gaslarm för garage CO och NO2 E2660

 • CO2 – Koldioxid
 • CO – Kolmonoxid
 • H2 – Vätgas
 • H2S – Svavelväte
 • HFC – Köldmedium
 • Gasol (propan)
 • NH3 – Ammoniak
 • NO2 – Kvävedioxid
 • O2 – Syre/Oxygen
 • O3 – Ozon
 • VOC

Kontakta oss för mer information på info@acandia.se eller 08-522224030.