Castro

Hur mäter man konduktivitet?

Konduktivitet är ett mått på hur väl ett material kan leda elektricitet. I vattenmiljöer används det ofta för att mäta koncentrationen av lösta joner, vilket ger insikt i vattenkvaliteten. Men hur mäter man konduktivitet, och varför är det viktigt?

Varför mäter man konduktivitet?

Konduktivitet ger en uppfattning om materialets förmåga att leda ström. För fasta material, som metaller, kan konduktivitet ge insikt i materialets renhet eller kvalitet. I vattenlösningar ger konduktiviteten information om antalet lösta joner, vilket är kritiskt för att förstå vattenkvaliteten. Högre konduktivitet indikerar oftast högre halter av lösta salter och andra kemikalier.


Verktyg för att mäta konduktivitet

Konduktivitetsmätare: Dessa är specialiserade instrument som kan mäta konduktivitet i olika medier, vanligtvis genom att placera två elektroder i materialet och mäta hur mycket ström som går mellan dem.

TDS-mätare (Total Dissolved Solids): Används ofta inom vattenbehandling och akvaristik, dessa mätare kan ge en indirekt uppskattning av konduktivitet genom att mäta den totala mängden lösta fasta ämnen i vatten.

Prober och sensorer: För industriella applikationer finns det robusta prober och sensorer som kan mäta konduktivitet under hårda förhållanden.


Hur går mätningen till?

Förberedelse: Se till att konduktivitetsmätaren eller sensorn är kalibrerad korrekt. Det kan krävas en referenslösning för detta.

Placera elektroderna: För flytande prov, nedsänk elektroderna i lösningen. Se till att de är helt nedsänkta men inte rör botten eller sidorna av behållaren.

Läs av: Slå på mätaren och vänta några sekunder till en minut för att mätaren ska stabilisera sig. Avläs konduktivitetsvärdet.

Tolkning: Värdena kommer ofta att anges i mikrosiemens per centimeter (µS/cm) eller millisiemens per centimeter (mS/cm). Jämför dina resultat med kända värden för ditt prov eller användningsområde för att dra slutsatser.


Användningsområden för konduktivitetsmätning

Vattenrening: Att mäta konduktivitet i dricksvatten kan ge värdefull information om vattenkvaliteten, särskilt när det gäller lösta mineraler.

Akvaristik: Akvarieägare mäter ofta konduktiviteten för att säkerställa optimala förhållanden för fisk och växter.

Industri: Inom vissa industriella processer, som tillverkning av halvledare, är extremt rent vatten nödvändigt. Här används konduktivitetsmätning för att övervaka vattenrenheten.

Jordbruksvetenskap: Konduktiviteten i jorden kan ge information om saltinnehållet, vilket kan påverka plantans tillväxt.


Källor

https://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/laboratorier/vattenkemiska-laboratoriet/detaljerade-metodbeskrivningar/konduktivitet/

https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/indicators-conductivity

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/conductivity