Krister

Fastighetsautomation

Utvecklingen av fastighetsautomation, eller Building Management Systems (BMS), går fort. Vi vill inte bara kunna boka tvättstugan och läsa av elmätaren, hela fastigheterna ska vara uppkopplade och automatiserade.

Kodlåsen till portar och lägenheten ska kunna styras, postboxar för paket öppnas och felmeddelanden från hissar och undercentraler ska kunna skickas. Det ställer höga krav på tillförlitliga uppkopplingar med hög säkerhet mot intrång men ger samtidigt möjligheten till energieffektiviseringar och effektiv drift och underhåll.

Fastighetsvärden vet om felet innan hyresgästerna drabbats av det. Tvättmaskinerna felanmäler sig själva, information om filterbyten i ventilationssystemet skickas innan luftkvaliteten påverkas och service kan planeras effektivt.

Vi har både givare för övervakning, routrar för uppkoppling och samarbetspartners som säkerställer kryptering. Vi levererar uppkoppling till ett flertal ledande fastighetsbolag. Vi konfigurerar routrarna före leverans så att de själva kopplar upp sig när de installeras. Hör gärna av dig till oss på info@acandia.se om du har frågor om uppkopplade fastigheter så tar vi fram ett lösningsförslag anpassat till dina behov.