Krister

Ersätt den fasta telefonlinan med 4G

Alla enheter som

Det innebär att till exempel larmsignaler och nödrop inte når fram, eller att övervakningssystem och dataöverföring inte kommer fungera när telelinan ersätts med mobiluppkoppling.

Många väljer att byta ut ett föråldrat system till ett nytt men ofta är det mer kostnadseffektivt att använda en Linjeersättare. Det är en enhet som omvandlar den analoga signalen som befintlig utrustning använder i kopparnätet till en signal som kan sändas över 4G-nätet.

Med linjeersättaren, Adapter2, kan du alltså fortsätta använda befintligt larm och annan utrustning som varit kopplad till det fasta telenätet. Du kan svara och ringa från din fasta telefon, använda nödtelefonen i hissen och ansluta din porttelefon.

Du ansluter helt enkelt de två ledningarna som går ut från huset till Adapter2 och sätter i ett aktiverat SIM-kort. Nu kan du få larm, styra värmen och slå till och från enheter som du gjorde via kopparledningen.

Har enheten däremot använt 2G (GSM) eller 3G för kommunikation måste du ersätta enheten med en motsvarande produkt med en radiomodul för 4G.

Hör gärna av dig om du har frågor om Adapter2.