Krister

DEGA - Ny leverantör av gaslarm

Nu kan vi erbjuda hela produktsortiment från DEGA, en ledande tillverkare av gaslarm grundat 1982.

DEGA-system, bestående av gastransmittrar, gasdetektorer och gaslarmcentraler, är utvecklade för detektering och larm vid läckage av brännbara och giftiga gaser. Komponenterna byggs ihop till kompletta varningssystem för industri, kylanläggningar, laboratorier, verkstäder och andra verksamheter där det finns risk för gasläckage.

Gaslarmscentralerna finns med 4, 8, 16 eller 32 ingångar och sensorer finns för bl.a. naturgas, biogas, propan-butan, kolmonoxid, ammoniak, acetylen, bensin, freon, toluen, alkohol, syre, klor och svaveldioxid.

Alla gaslarm behöver löpande underhåll. Vi erbjuder kalibrering och byte av sensorelement. Hör gärna av dig om du behöver tips och råd gällande utformning av varningssystem och placering av gassensorerna.

Här hittar du produkter från DEGA.