Krister

Att välja router

Valet beror till stor del av vad du ska använda routern till och hur mycket du är beredd att betala. Är det för att komma ut på internet via wifi hemma eller ska den användas professionellt i ett affärskritiskt system.

En router är så mycket mer än bara en passiv burk som kopplar ihop nätverkskablar och WiFi. Den primära uppgiften är att sortera datapaket som kommer in och se till att de skickas vidare till rätt mottagare och samtidigt utesluta externa användare från att komma åt de anslutna enheterna.

För detta krävs en processor, minne och diverse program. Avancerade program ger många möjligheter att styra trafiken men kräver samtidigt snabba processorer och stora minnen vilket kostar pengar. Ställs krav dessutom på många anslutningar, en robust kapsling och tålighet mot temperaturväxlingar och vibrationer kostar det ytterligare.

För de mest kritiska systemen krävs redundans, d.v.s. möjlighet till en reservuppkoppling via en annan leverantör. Exempelvis kan en mobiluppkoppling vara reserv åt en fast uppkoppling alternativt att två moduler för mobiluppkoppling används om det ena nätet faller ifrån.

Enklare routrar kan variera i pris trots liknande funktioner medan för routrar till industriella applikationer i högre grad får den prestanda du betalar för.

Vi har lösningar för alla dessa behov och kan kombinera dem med rätt mobiloperatör. Känns det krångligt hjälper vi även till med konfigurering av routern så den blir lätt att driftsätta i fält. Mejla eller ring oss gärna om du behöver guidning i valet av professionella industriroutrar.Mobil router H685t

Du kan läsa mer om våra industriroutrar här.