Web sensor från Comet - Mät via nät!

Web Sensor är grupp nätverksanslutna givare och regulatorer som kan användas för att övervaka och styra temperatur, luftfuktighet, barometertryck och CO2. Det finns även varianter med analoga (0/4-20 mA) och digitala ingångar.

Web Sensor från Comet System

Givarna i serie Web Sensor har intern webbserver som gör att man kan surfa in på enheten för att se aktuella och historiska mätvärden samt för att konfigurera den.

Web Sensor kan skicka e-post vid överskridande av larmgränser eller med inställt intervall. Man kan fritt välja om man vill ha de 1000 senaste mätvärdena medskickade i en Excelfil.

Web Sensor kan användas standalone eller anslutas till programvaran Comet Database för samlad loggning och övervakning. Dessutom kan givarna kommunicera med tredjepartsprogram från andra tillverkare via Modbus TCP, SNMP, SOAP, Syslog eller XML.

Här hittar du alla givare i gruppen Web Sensor.

Comet Database - programvara för datainsamling och övervakning

För mätvärdesinsamling från Web Sensor erbjuder vi programvara Comet Database som gör det möjligt att få en samlad vy av alla parametrar i lista eller diagram samt att centralt sätta larmnivåer som genererar SMS eller e-post till ansvarig personal vid problem.

Här hittar du Comet Database.P-serien
Utan display, med intern temperaturgivare eller upp till fyra kanaler för externa temperatur- alternativt temperatur/luftfuktighetsgivare. Dessutom finns en variant med analoga och digitala ingångar.Läs mer...

P-PoE-serien
Lika som P-serien men avsedd för matning via nätverket – PoE.

Temperatur- och luftfuktighetsmätare med display och Ethernet 1T-serien
Med display och inbyggda eller externa givare för temperatur, luftfuktighet, barometertryck och CO2.

CO2, temperatur- och luftfuktighetsregulator med EthernetT-PoE-serien
Egenskaper lika som T-serien men i en något större kapsling och avsedd för matning via nätverket – PoE.

Temperatur- och luftfuktighetsregulator med extern givare & EthernetH-serien
I mångt och mycket lika T-serien men dessutom har de två reläutgångar för lokal styrning/reglering eller larm samt tre digitala ingångar för externa statussignaler (slutande/brytande kontakt).

Här hittar du alla givare i gruppen Web Sensor.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.